K-Fastigheter köper byggprojekt i Solrød Strand

K-Fast Holding AB har ingått avtal om att förvärva aktierna i det danska bolaget Skibsager 56–118 ApS. Bolaget äger ett pågående byggprojekt omfattande 32 lägenheter i Solrød Strand, sydväst om Köpenhamn. K-Fastigheter tillträder när projektet är färdigställt, vilket beräknas ske i december 2021.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har förvärvat ett pågående byggprojekt i Solrød Strand bestående av 32 lägenheter och 49 parkeringsplatser, total uthyrningsbar area uppgår till 3 307 kvadratmeter.

”I Solrød Strand, ca 3 mil sydväst om Köpenhamn, byggs ett nytt bostadsområde, Trylleskov Strand. Området har ett mycket attraktivt läge med närhet till både strand och natur som motorväg och kollektivtrafik till exempelvis Köpenhamn och Roskilde”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fastigheter.

”De lägenheter vi avser att köpa byggs av det danska byggbolaget Holm Huse. Sedan Holm Huse startade sin verksamhet 1965 ligger deras fokus på att bygga högkvalitativa hem med hög energieffektivitet och stor omsorg om såväl inomhusmiljö som omgivande bostadsområde. Precis som K-Fastigheter var de tidigt ute med att utveckla industriellt tänkande inom byggbranschen. Jag ser fram emot att kunna erbjuda våra hyresgäster en hög boendestandard när bostäderna står klara i december 2021”, säger Jacob Karlsson.

Köpeskillingen baseras på underliggande fastighetsvärde om 91,4 miljoner danska kronor och transaktionen finansieras genom befintlig kassa. Uthyrningsbar yta uppgår till totalt 3 307 kvadratmeter, med årligt hyresvärde om cirka 4,9 miljoner danska kronor efter tillträde.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Karlsson, VD, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 900 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 5,8 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 220 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se