K-Fastigheter köper specialist på golvavjämning

K-Fast Holding AB:s (”K-Fastigheter”) dotterbolag K-Prefab AB har förvärvat GH Sydgolv AB, en specialist på avjämning av betonggolv. GH Sydgolvs verksamhet stärker K-Prefabs erbjudande till sina kunder av betongstommar. GH Sydgolv omsätter ca 50 mkr på årsbasis med ett 20-tal anställda.

Vi har anlitat GH Sydgolv i flera av våra projekt och är imponerade av deras engagemang och kvalitetstänk. Förvärvet av GH Sydgolv passar bra in i vår strategi att bli en mer komplett partner till kunder som beställer stommar, montage och relaterade tjänster. GH Sydgolv kommer att utgå från sin bas i södra Sverige och jag bedömer att deras kunskap och nätverk kommer att göra oss bättre i hela vår verksamhet. Jag ser fram emot att välkomna nya medarbetare i början av 2022”, säger Kaj Grönvall, VD för K-Prefab AB.

”Vi ser fram emot att bli en del av K-Prefab och det samarbete som finns med nuvarande och nya kunder. Som en del av K-Prefab har vi möjlighet att få nya kunder och projekt i södra Sverige samt bidra med vår kunskap och erfarenhet som kan utveckla K-Prefabs erbjudande”, säger Michael Hallberg VD för GH Sydgolv.

K-Prefab AB köper 100 procent av aktierna i GH Sydgolv AB. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Bolaget kommer att bedriva sin verksamhet under nuvarande namn och med nuvarande VD, Michael Hallberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kaj Grönvall, VD K-Prefab AB, e-post: kaj.gronvall@kprefab.se, telefon: 0702 667 179
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 450 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 8,8 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 300 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com