K2A har emitterat gröna hybridobligationer om 450 miljoner kronor

Bostadsutvecklaren K2A, Knaust & Andersson Fastigheter har emitterat gröna hybridobligationer om 450 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 750 miljoner kronor. Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en ränta om tre månader Stibor plus 595 baspunkter fram till första inlösendagen. K2A har möjlighet att förtidsinlösa hybridobligationerna den 21 mars 2026 och på varje räntebetalningsdag därefter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen var signifikant övertecknad med investerarintressen på mer än två gånger den emitterade volymen. K2A avser att ansöka om upptagande till handel av de nya hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire