Karo Pharma ansöker om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm i samband med listbytet till Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag (publ) (”Bolaget” eller ”Karo Pharma”) har idag beslutat att ansöka om och lämnat in ansökan avseende avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm samt har beslutat att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North-noteringen”).

Som kommunicerades den 15 december 2021 anser styrelsen att Nasdaq First North Growth Market, med sin mer lämpliga regulatoriska miljö och lägre kostnader för efterlevande av löpande skyldigheter, är en mer passande handelsplats för Bolaget med hänsyn till Bolagets strategi och aktieägarbas. First North-noteringen avses genomföras i samband med den planerade företrädesemissionen som är avsedd för att återbetala brygglånefaciliteten som tillhandahölls vid finansiering av förvärvet av Sylphar International NV, som offentliggjordes den 23 november 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christoffer Lorenzen, CEO, +46 73-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com
Jon Johnsson, CFO, +46 73-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 mars 2022 kl. 12:00 CET.

Om Karo Pharma
Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.