KAROLINSKA DEVELOPMENT: MODUS FÖRBEREDER FIRST NORTH-NOTERING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics förbereder en notering på handelsplattformen Nasdaq First North Growth Market under innevarande år.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med den planerade börsintroduktionen är att underlätta finansieringen av Modus Therapeutics kliniska utvecklingsprogram för sevuparin inom sepsis/septisk chock, vilket förväntas kunna inledas runt årsskiftet 2021/22.

Karolinska Developments ägarandel i Modus Therapeutics uppgår till 39,5 procent. Karolinska Development har också ytterligare intresse i bolaget via KDev Investments, vars ägarandel i Modus Therapeutics uppgår till 32 procent.