Kommuniké från extra bolagsstämma den 8 juni 2023 i My Beat AB

Idag, den 8 juni 2023, hölls extra bolagsstämma i My Beat AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om nyval av styrelseledamöter (punkt 6)
Stämman beslutade om att Alvin Argus, Robert Jonsrud och Fredrik Horn Berlin nyväljs som ordinarie styrelseledamöter fram till nästa årsstämma.

Med detta kommer styrelsen bestå Olav Kalve, Tore Kristoffersson, Alvin Argus, Robert Jonsrud och Fredrik Horn Berlin fram till nästa årsstämma.

Beslut om fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 7)
Stämman beslutade att ett årligt arvode motsvarande 200 000 kronor ska utgå till ordinarie styrelseledamöter och 300 000 kronor till styrelsens ordförande fram till nästa årsstämma.

Kopparberg i juni
My Beat AB
Styrelsen

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Olav Kalve

Styrelseordförande My Beat AB

+4790692993

olav@advisum.no

www.mybeat.se

Kristoffer Engardt

VD My Beat AB

VD Karma Mobil AB, dotterbolag till My Beat AB

+46 727901917

kristoffer@mybeat.se

www.mybeat.se

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt

bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till

målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre.

9 januari 2023 förvärvade My Beat AB konkurrenten Karma Mobil AB. Med uppköpet så ökar My Beat AB

omsättningen med ca 50 % och uppnår en rad fördelar på kostnadssidan.

Fler artiklar om My Beat AB