Komplettering: Railway Metrics and Dynamics AB publicerar årsredovisning för 2022

I det tidigare pressmeddelandet idag, rörande offentliggörande av årsredovisning, hade revisionsberättelsen fallit bort. I detta kompletterande utskick finns revisionsberättelsen för 2022 med som PDF-bilaga. Inga andra ändringar har gjorts.

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) (”RMD”) har idag, måndagen den 27 mars 2023, publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022 på bolagets webbplats, www.railwaymetrics.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset management’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarknaden samt humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. RMD:s aktier handlas på Spotlight Stock Market.