Korrigering angående handel med teckningsrätter i företrädesemission

I det pressmeddelande om beslut om företrädesemission som offentliggjordes idag, den 16 februari 2018, har uppdagats ett skrivfel angående handel med teckningsrätter. Handel med teckningsrätter kommer ske under perioden 5 mars till och med 22 mars 2018. I tidigare pressmeddelande angavs felaktigt att handeln med teckningsrätter skulle ske till och med den 23 mars 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jeanette Andersson, Styrelseordförande Compare-IT
Telefon: 073-318 19 82
E-post: jeanette@compare-it.se

Compare-IT Nordic AB-img