Marknadsmeddelande 43/18 – Information om företrädesemission i Compare-IT Nordic AB

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 6,20 SEK (1:4 á 6,20 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 5 mars 2018 till och med den 22 mars 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 5 mars 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 5 mars 2018 till och med den 26 mars 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: COMPIT TR
ISIN-kod: SE0010921288
Orderbok-ID: 47MG
CFI: RSSXXR
FISN: COMPAREITN/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 5 mars 2018
Sista handelsdag: 22 mars 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: COMPIT BTA
ISIN-kod: SE0010921296
Orderbok-ID: 47MH
CFI: ESNUFR
FISN: COMPAREITN/SH
Handelsperiod: 5 mars 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 21 februari 2018.

Stockholm den 16 februari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000 
info@aktietorget.se 

Compare-IT Nordic AB-img