Korrigering av pressmeddelande den 18 december

ChromoGenics AB (publ) meddelar att korrekt datum för sista handelsdag inklusive rätt till deltagande i företrädesemission är 22 januari 2019.

Första handelsdag för ChromoGenics-aktien exklusive rätt att delta i företrädesemissionen är därmed den 23 januari 2019. 

Korrekt indikativ tidplan är:

17 januari 2019 Extra bolagsstämma för beslut om godkännande av styrelsens
beslut om företrädesemission
22 januari 2019 Sista handelsdag för ChromoGenics-aktien inklusive rätt att delta i
företrädesemissionen
23 januari 2019 Första handelsdag för ChromoGenics-aktien exklusive rätt att delta i
företrädesemissionen
24 januari 2019 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i
företrädesemissionen
28 januari – 13 februari 2019               
Handel med teckningsrätter
28 januari – 15 februari 2019 Teckningsperiod
Omkring 18 februari 2019 Offentliggörande av utfall av företrädesemissionen

     
Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
+46 (0)18 430 04 30
info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission
  

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com