Kvittningsemission i Klaria Pharma Holding AB (publ)

Styrelsen har idag beslutat om kvittningsemission till bolagets långivare om ca 4 msek.

Styrelsen har idag, den 15 maj 2024, fattat beslut om en kvittningsemission om totalt ca 4 msek avseende en del av de fordringar som Bolaget har till dessa långivare. Beslutet är fattat med stöd av bemyndigande beslutat av årsstämman 2023. Totalt ökar antalet aktier med 23 258 248.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.