LifeClean Desinfektion klassificerad som icke-irriterande för ögon

30 juni 2021 kl. 08:40

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolagets produkt LifeClean Desinfektion har genomgått toxikologitester som klassificerar produkten som icke-irriterande för ögon. Detta efter att produkten testats i enlighet med den internationellt harmoniserade standarden Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS).

Testerna har utförts av laboratoriegruppen Eurofins som en del av den regulatoriska EPA-processen för marknadsgodkännande i USA.

“Att LifeClean Desinfektion inte irriterar ögon, dessutom utifrån en strikt internationell standard, är anmärkningsvärt. Resultatet innebär att LifeClean Desinfektion är en mer skonsam produkt för människor och djur än vad vi tidigare visste, vilket stärker vår position på marknaden och underlättar kommande marknadsetableringar. Därtill tar bolaget ett stort steg framåt i vår pågående regulatoriska EPA-process för marknadsgodkännande i USA – världens största marknad för ytdesinfektion.”, säger Thomas Lööw, vd för LifeClean International.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Lööw, vd, LifeClean International AB
E-post: thomas.loow@lifeclean.se
Telefon: +46 70 795 59 35

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades 2012 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: LCLEAN). LifeClean utvecklar och säljer LifeClean Desinfektion, en mer miljövänlig, patenterad high-level ytdesinfektion med unika egenskaper för avdödning av sporer, svampar, biofilm, bakterier och virus. Genom dotterbolagen Kempartner och Ocean erbjuder LifeClean ett helhetskoncept för miljövänligare rengöring. LifeCleans kemiska teknologi är skalbar inom flera områden. För mer information, besök gärna www.lifeclean.se.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se