LifeClean International byter VD

2 augusti 2021 kl. 08:20

LifeClean Internationals (publ) styrelse har utnämnt Fredrik Löf till tillförordnad VD i bolaget från och med idag 2 augusti 2021. Fredrik Löf är VD för LifeCleans dotterbolag Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB, vilka LifeClean förvärvade tidigare i år. Styrelseledamoten Petra Sas blir arbetande styrelseledamot i LifeClean. Thomas Lööw lämnar posten som VD för LifeClean International med omedelbar verkan.

”Thomas Lööw har varit VD för bolaget sedan 2015. När bolaget nu accelererar sin tillväxtresa och etablerar sig internationellt ser vi behov av nytt ledarskap som kan utveckla verksamheten vidare enligt den strategiska planen. Styrelsen påbörjar nu ett arbete med att rekrytera en ny ordinarie VD med rätt profil för bolagets tillväxtfas.”, säger Stefan Kramer, styrelseordförande i LifeClean.

Fredrik Löf har över 25 års erfarenhet från kemibranschen och är VD för de nyligen förvärvade dotterbolagen Kempartner och Kemibolaget Ocean. Han är mycket väl positionerad för att axla rollen som tillförordnad VD för LifeClean. I denna roll kommer han att få stöd av Petra Sas som blir arbetande styrelseledamot i LifeClean samt kommer att ansvara för Investor Relations under en övergångsperiod.

”Fredrik har mångårig branscherfarenhet, ett gott affärssinne och utmärkt säljkompetens. Han har erfarenhet från både B2B och B2C samt försäljning mot svensk dagligvaruhandel. Det gör honom utmärkt till tf VD samt att leda bolagets fortsatta nordiska och internationella expansion.”, säger Stefan Kramer, styrelseordförande i LifeClean.

”Jag ser framemot att ta på mig rollen som tillförordnad VD för LifeClean. Bolaget har en mycket eftertraktad produkt och utmärkta förutsättningar för internationell tillväxt. Först och främst kommer mina prioriteringar bli att jobba med ledningsgruppen och styrelsen för att stärka resultatet. Vi behöver öka försäljningen, minska kostnaderna och få fart på bolagets tillväxtstrategi.”, säger Fredrik Löf tf VD för LifeClean International.

Denna information är sådan som LifeClean International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2021 kl. 08:20.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Kramer, styrelseordförande, LifeClean International AB
E-post: stefan.kramer@lifeclean.eu
Telefon: +
46 (0) 70 4545300

 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se  

Om LifeClean International

LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektionsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. För mer information, se LifeClean Internationals hemsida www.lifeclean.se Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se