Linnane Pharma förvärvar större aktiepost i SelectImmune Pharma AB

Linnane Pharma, moderbolag till SelectImmune Pharma AB, förvärvar den aktiepost i bolaget som innehafts av Bengt Furberg, styrelseledamoten som nyligen avled. Förvärvet sker från dödsboet efter Bengt Furberg och priset har baserats på den genomsnittliga kursen under den senaste tiden. Förvärvet stärker Linnanes ägande i SelectImmune med 200 000 aktier.

De medarbetare vid Lunds Universitet som driver den forskning som ligger till grund för SelectImmunes verksamhet förvärvade aktier i bolaget i samband med noteringen. Samtliga forskare, inklusive Catharina Svanborg, har slutit ett aktieägaravtal för att förstärka det gemensamma engagemanget i Bolaget.

För mer information, kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB, och ägare av Linnane Pharma AB

Tel: +46-709 42 65 49

E-post: Catharina.Svanborg@med.lu.se

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.