Lipidor fastställer teckningskursen för utnyttjande av teckningsoption TO1 tll 9,95 kronor

Forskningsbolaget Lipidor har fastställt teckningskurs för utnyttjande av teckningsoption TO1 till 9,95 kronor. En teckningsoption TO1 ger rädmed rätten att teckna en ny aktie i Lipidor för 9,95 kronor per aktie. Inlösenperioden inleds den 16 oktober och pågår till den 3 november. Sista handelsdag för teckningsoption TO1 på First North är den 30 oktober. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande att tillföras 20,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire