LOBSOR: UTMANAR ABBVIE MED NY BEHANDLING MOT SVÅR PARKINSON- BN

STOCKHOLM (Direkt) Lobsor Pharmaceuticals har fått sin behandling för avancerad Parkinson godkänd av det svenska Läkemedelsverket och överväger nu att lista sig på First North, enligt uppgifter från Bloomberg News.

Lobsor, som inledningsvis kommer att sälja i Norden, ser även över möjligheterna att expandera i övriga Europa. Det kan även bli aktuellt att vända sig till ett riskkapitalbolag för att kunna ta in kapital. Ett beslut väntas tas kommande vår, uppger styrelseordförande Ulf Rosén i en intervju rapporterad av Bloomberg News.

Bolagets målsättning är att inleda försäljning i Sverige och kunna sälja på alla nordiska marknader inom ett år. Ett samarbetsavtal med Nordic Infucare finns på plats. Inom två år avser Lobsor att sälja i övriga Europa och därefter vill bolaget ta sig an USA inom tre till fyra år. Ett separat bolag, Intrance Medical System, har satts upp för att kunna expandera på den amerikanska marknaden, skriver Blooomberg News.

Dominerande på marknaden för behandling av avancerad Parkinson är det amerikanska bioteknikbolaget Abbvie vars behandling Duodopa används när ingen annan behandling är effektiv. Denna behandling gav intäkter på 405 miljoner dollar under en tolvmånaders period fram till juni i år. Tillväxttakten under det försa halvåret uppgick till 31 procent, uppger Bloomberg News.

Lobsors behandling är likartad Abbvies, det vill säga en gel som infiltreras i tunntarmen med hjälp av en pump. Det som skiljer är att Lobsor har en pump som är mindre och lättare än den som används för Duodopa.

“Pumpens storlek och funktion har varit ett stort problem”, säger Ulf Rosén och fortsätter:

“Det finns även ett antal människor som sagt nej till att använda denna terapi eftersom pumpen är så stor och besvärligt att bära”.

Jan Glevén +46 8 5191 7906