LOJALITETSBOLAGET AWARDIT PÅ VÄG MOT FIRST NORTH

STOCKHOLM (Direkt) Awardit, som är verksamt som operatör av olika former av kundlojalitetsprogram kopplade till digitala belöningsvalutor, siktar på en First North-listning i månadsskiftet september/oktober för att därpå sjösätta en förvärvsstrategi i framför allt Sverige.

Det uppger grundaren och vd:n Niklas Lundqvist för Nyhetsbyrån Direkt på onsdagen.

Han själv äger 34 procent och riskkapitalbolaget Visionalis – hälftenägt av vardera Visionalis-vd:n Olle Isberg, med bakgrund i Ratos, och LMK Industri – är huvudägare med drygt 40 procent. Därutöver ägs bolaget till 9 procent av den operativa chefen Johan Hagman, och resten av ett tiotal utomstående företag och privatpersoner.

Några planer på att ta in kapital i samband med listningen finns inte, eftersom kapitalbehov saknas: den görs för att få en publik värdering på bolaget för att kunna använda aktier som delbetalningsmedel. Planen är att sälja ut 15-18 procent av bolaget – Niklas Lundqvist själv planerar att sälja max 10 av sina 34 procent, säger han.

Någon värdering har ännu inte spikats, men ett börsvärde på 140 miljoner kronor har diskuterats.

“Den värderingen skulle innebära en god direktavkastning för nya ägare; bolaget har genererat höga utdelningar sedan 2009”, säger Niklas Lundqvist och beskriver bolaget som en udda fågel jämfört med de flesta First North-kandidater.

Awardit är lönsamt sedan länge och har efter en trög start kring millennieskiftet de senaste fyra åren haft en “ganska linjär” försäljningstillväxt på 13 procent per år.

Nettoresultatet har de senaste tre åren legat på 26 procent av omsättningen, som förra året uppgick till strax under 42 miljoner kronor (siffrorna exkluderar ett nystartat dotterbolag, Rewardit, med en omsättning på ett par miljoner och positivt nettoresultat).

Antalet anställda i koncernen är sju varav två i dotterbolaget; därav de höga marginalerna.

“Vår verksamhet är inte så personalkrävande, och vi kan sätta upp och driva lojalitetsprogram under vilket varumärke som helst på ett par dagar som molntjänst”, säger vd:n