Lösenperioden för Easyfills teckningsoption TO 2B inleds, teckningskurs 0,77 kronor

Idag inleds lösenperioden för Easyfills teckningsoption TO 2B med teckningskursen 0,77 kronor. Bolaget kan tillföras cirka 4,1 miljoner kronor för emissionskostnader vid fullt utnyttjande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt har cirka 5,3 miljoner optioner emitterats och vid ett fullt utnyttjande innebär det en utspädningseffekt om 4,77 procent av aktierna.

https://mb.cision.com/Main/11555/3237707/1335552.pdf

https://news.cision.com/se/easyfill/r/easyfill-ab–publ–556653-2924-information-gallande-teckningsoptioner-to2b,c3237707

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire