Lumito – Fortsatt högt tempo – Mangold Insight Analys

Mangold uppdaterar medicinteknikbolaget Lumito, som utvecklat en ny digital avbildningsteknik för bättre bilder vid analys av vävnadsprover. Bolaget är inne i en lanseringsfas med sin produktlösning som namngetts SCIZYS. Lumito planerar att lansera SCIZYS inom digital vävnadsanalys för forskningslaboratorier på den skandinaviska marknaden under första delen av 2023. Avsikten var en lansering i slutet av 2022 men komponent och leveransbrist gör att lansering skjutits fram. Pre-lanseringen av Lumitos produkt kommer fortsätta i högre takt och bolaget ska i början av december närvara på en större patologkongress i London. Syftet är att följa upp kontakter från en tidigare kongress i Basel och bearbeta nya potentiella partners. 

Lumito har under hösten fått in kapital som kommer väl till hands inför den stundande lanseringen. Via teckningsoptioner har bolaget fått in 46,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Kassan har ökat till 64,7 miljoner kronor vid slutet av det tredje kvartalet. Mangold bedömer att bolaget är välfinansierat för att genomföra den planerade lanseringen och ro i land sjösatta förstudier med Lumitos teknik. 

Mangold har valt att uppdatera marknadsantaganden och justerat för­säljningsprognoser för Lumito. För­säljningen har skjutits fram och väntas ta fart under 2023. För Lumito räknar Mangold med en tillväxt på 78 procent i snitt per år under prognosperioden 2023 till 2027. Riktkursen har justerats till 1,90 kronor per aktie (2,00). Det medför en uppsida på cirka 40 procent.