LYKO: SÅG STORT INTRESSE I EMISSIONEN INFÖR DAGENS HANDELSDEBUT

STOCKHOLM (Direkt) Hårvårds- och skönhetsbolaget Lyko uppger att intresset var mycket stort från såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som från allmänheten i Sverige.

Det framgår av ett pressmeddelande där bolaget offentliggör utfallet av erbjudandet att förvärva Lyko-aktier i samband med listningen på Nasdaq First North Premier inför handelspremiären tisdagen den 12 december.

Erbjudandet av nya aktier tillför Lyko en bruttolikvid om cirka 223 miljoner kronor och en nettolikvid om cirka 203 miljoner kronor.

Cirka 4.000 personer anmälde sig för teckning inom erbjudandet till allmänheten i Sverige. Alla dessa har tilldelats aktier.

Över 100 anställda i Lyko valde att teckna aktier i erbjudandet.

“Att så många delar vår tro på Lyko och därmed valt att teckna aktier känns fantastiskt. Det är med stor tillfredställelse vi välkomnar nya såväl som gamla aktieägare att ta del av bolagets fortsatta utveckling, nu som noterat bolag”, säger Rickard Lyko som är grundare och styrelseledamot för bolaget.