Marknadsmeddelande 311/17 – Information om företrädesemission i Taurus Energy AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (TAUR B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 13 december 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 14 december 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie, för 1,30 sek per aktie (1:8 á 1,30 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 19 december 2017 till och med den 3 januari 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 19 december 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 19 december 2017 till och med den 5 januari 2017.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: TAUR TR B
ISIN-kod: SE0010663492
Orderbok-ID: 43PK
CFI: RSSXXR
FISN: TAURUSENER /SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 19 december 2017
Sista handelsdag: 3 januari 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: TAUR BTA B
ISIN-kod: SE0010663500
Orderbok-ID: 43PJ
CFI: ESNUFR
FISN: TAURUSENER /SH B
Handelsperiod: 19 december 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 13 december 2017.

Stockholm den 11 december, 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se