Majoritetsaktieägare påkallar tvångsinlösen och Netmore Group ansöker om avnotering

Polar Intelligent Solutions Förvärv AB, som äger mer än nio tiondelar av aktierna i Netmore Group AB (“Netmore Group” eller “Bolaget”), har påkallat inlösen av återstående aktier i Bolaget från minoritetsaktieägarna, i enlighet med 22 kap. 1 § och 6 § aktiebolagslagen. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen för Netmore Group beslutat om att ansöka om avnotering av Bolagets B-aktier från Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel i B-aktien kommer att meddelas efter att Netmore Group har lämnat in ansökan och fått besked från Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ove Anebygd

VD, Netmore Group

+46 705 195 798

ove.anebygd@netmoregroup.com

https://www.linkedin.com/in/ove-anebygd-3244017/

Denna information är sådan information som Netmore Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 klockan 15:45 CET.

——–

Netmore Group är en IoT-operatör som bygger ett ledande paneuropeiskt LoRaWAN-nät anpassat för att koppla upp miljontals mätare och sensorer. Vi erbjuder framtidssäkra lösningar och expertis inom segmenten utilities, properties, energy monitoring & tracking/tracing. Huvudägare är den nordiska infrastrukturinvesteraren Polar Structure.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige, och har sedan 2017 varit noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.