Malmöbolag vill göra global expansion med energilösning – backas av investerare

”Våra byggnader är en enorm outnyttjad resurs för energilagring. Med smartare styrsystem kan vi använda den resursen bättre och minska vår energianvändning radikalt. Det går att komma nära noll – i våra referensprojekt har vi kunnat reducera befintliga byggnaders energianvändning med upp till 80 procent”, säger Jonatan Karlsson, VD för Innenco International AB.

Innenco står för Innovative Energy Concept och har grundats av Jonatan Karlsson – master i teoretisk fysik vid Lunds Universitet och Teknisk Licentiat vid LTH. Energilösningen bygger på ett lågtemperatursystem, där den egenutvecklade värmeväxlaren – active elements – och det egna styrsystemet bidrar till att fördela både värme och kyla på ett optimalt sätt. Det finns stor besparingspotential inte minst om byggnader kopplas samman i så kallade Smart Cities-koncept. Inomhuskyla, med traditionell luftkonditionering, är en större energislukare än uppvärmning, vilket gör Innencos marknad global.

Innenco har 12 anställda och räknar med en omsättning på 80–100 Mkr till 2019. Företaget förhandlar just nu flera intressanta projekt i både Förenade Arabemiraten och USA, och har inlett ett samarbete med Business Sweden. För att stärka bolaget inför den globala expansionen har skånska investerare satsat 10 miljoner kronor i bolaget och tagit plats i styrelsen. Bland dessa finns Staffan Bergqvist från HCN Group AB, känd från investeringar bland annat i BIM Object och Enzymatica, Erling Pålsson, grundare av ventilationsföretaget Sydtotal, finansmannen Henrik Jönsson, bankmannen Mats B Nilsson och advokaten Staffan Brandt.

”Vårt mål är att få fart på Innencos försäljning och ta bolaget till Nasdaq First North inom 12 månader”, säger Staffan Bergqvist.

För ytterligare information:

Jonatan Karlsson, jonathan.karlsson@innenco.com, 070-964 62 60

Staffan Bergqvist, staffan.bergqvist@hcngroup.se, 0733-86 08 79