Mandel Design Group AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Mandel Design Group AB (publ) (”Bolaget”) har som mål att förvärva såväl bolag som plattformar inom e-handel. Bolaget driver idag en e-handelsplattform nischat mot klädförsäljning.

Moderbolaget grundades hösten 2019 med syfte att skapa en ny koncern med inriktning mot e-handel. Personerna bakom har tidigare genomfört likande strukturuppbyggnader och tillsammans har de erfarenheter inom digitalt entreprenörskap, retail och finansbranschen, där syftet har varit att förvärva bolag, teknik eller plattformar.

Det verksamhetsdrivande dotterbolaget grundades 2003 och bedriver försäljning av kläder och accessoarer via e-handelsplattformen www.mandeldesign.se sedan 2007. Nyligen har Bolagets plattform uppdaterats med nytt affärssystem, digitalt lagersystem samt ett stort fokus på digital marknadsföring för att kunna användas på flera marknader.

Bolagets målgrupp är nordiska modeföljande kvinnor, huvudsakligen i åldern 25 – 65, som värdesätter en bekväm kundupplevelse och ett relevant utbud. Motivet till noteringen på Spotlight är att underlätta framtida förvärv och finansiering till dessa, då Bolagets strategi är att vara ett förvärvsintensivt bolag. Bolaget bedömer att rådande omständigheter i världen kan komma att försvåra för framtida finansiering av mindre e-handlare vilket kan komma att skapa förvärvsmöjligheter och konsolidering av mindre e-handlare

Camilla Fridén, VD för Mandel Design Group AB, kommenterar

”Mandel design tar nu nästa spännande steg när Bolaget blivit godkänt för notering på Spotlight Stock Market. Syftet med denna notering är att vidareutveckla Bolaget i form av att skapa ett större intresse och synlighet för nuvarande samt framtida investerare. Vi ser också en mycket stor fördel i att skapa en likvid aktie för att i framtiden möjliggöra fler affärsmöjligheter i form av förvärv.

Under hösten 2019 har vi lagt stor vikt på att förbättra vår digitala närvaro. Med en ny e-handelsplattform, nytt affärssystem, fler digitala tjänster och stort fokus på digital marknadsföring står vi starka och väl förbereda inför framtiden.”

Nyligen genomförd spridning

Priset per aktie vid senast genomförda transaktion uppgick till 6 SEK, där de två största aktieägarna i Bolaget sålde aktier, i syfte att uppfylla spridningskravet om 300 aktieägare. 204 000 aktier såldes från Almond Holding AB resp. 51 000 aktier från New Equity Venture Int. I AB. Respektive aktieägare erhöll 850 aktier.

Notering på Spotlight Stock Market

Mandel Design Group AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel beräknas till den 10 juni 2020.

 

Information om aktien

Kortnamn: MANDEL

ISIN: SE00013888963

Första dag för handel: 10 juni 2020.

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert

Head of Listing, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com