Mangold Insight presenterar analys av Smoltek

Mangold Insight har idag presenterat sin första analys i bevakningen av Smoltek Nanotech Holding AB (publ). 

Fondkommissionärsfirman Mangold har inlett en bevakning av Smoltek och presenterar idag en analys där de bland annat konstaterar att Smoltek befinner sig i en tidig kommersialiseringsfas av kondensatorteknologin CNF-MIM, vilken möjliggör extremt tunna högpresterande kondensatorer i halvledare och att Smoltek nu även breddar sin marknad utanför halvledarindustrin genom att identifiera andra sektorer där bolagets patentskyddade teknikplattform kan skapa effektivitetsförbättringar. Ett exempel är elektrolysörer for produktion av fossilfri vätgas.

Läs hela Mangold Insights analys “Mindre yta, mer prestanda”: https://mangold.se/bolag/smoltek/

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marie Landfors, tf vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)  
E-post: marie.landfors@smoltek.com 
Telefon: +46 760-52 00 53
Webbplats: www.smoltek.com

Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Smoltek skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 68 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market.