Marknadsmeddelande 240/18 – Information om företrädesemission i EQL Pharma AB (publ)

Den 22 oktober 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (EQL) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 23 oktober 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 6,00 SEK (1:6 á 6,00 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 30 oktober 2018 till och med den 9 november 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 30 oktober 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 30 oktober 2018 till och med den 13 november 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: EQL TR
ISIN-kod: SE0011844166
Orderbok-ID: 4NBL
CFI: RSSXXR
FISN: EQLPHARMA/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 30 oktober 2018
Sista handelsdag: 9 november 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

 Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: EQL BTA
ISIN-kod: SE0011844174
Orderbok-ID: 4NBK
CFI: ESNUFR
FISN: EQLPHARMA/SH
Handelsperiod: 30 oktober 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 22 oktober 2018.

Stockholm den 18 oktober, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com