Marknadsmeddelande 257/18 – Information om företrädesemission i Alzinova AB

Den 14 november 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (ALZ) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 15 november 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 22,00 SEK (1:4 á 22,00 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 21 november 2018 till och med den 3 december 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 21 november 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 21 november 2018 till och med den 5 december 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: ALZ TR
ISIN-kod: SE0011870336
Orderbok-ID: 4PFD
CFI: RSSXXR
FISN: ALZINOVA/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 21 november 2018
Sista handelsdag: 3 december 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ALZ BTA
ISIN-kod: SE0011870344
Orderbok-ID: 4PFC
CFI: ESNUFR
FISN: ALZINOVA/SH
Handelsperiod: 21 november 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 14 november 2018.

Stockholm den 30 oktober, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com