Marknadsmeddelande 256/18 – Information om företrädesemission i Aptahem AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (APTA) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 14 november 2018. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 15 november 2018.

En befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till teckningskursen 4,00 SEK. En unit består av fyra (4) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption (4:2 á 1,00 SEK).

Uniträtterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 21 november 2018 till och med den 3 december 2018.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 21 november 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 21 november 2018 till och med den 5 december 2018.

Information om uniträtten:
Kortnamn: APTA UR
ISIN-kod: SE0011870435
Orderbok-ID: 4PFB
CFI: RSIXXR
FISN: APTAHEM/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 21 november 2018
Sista handelsdag: 3 december 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: APTA BTU
ISIN-kod: SE0011870443
Orderbok-ID: 4PFA
CFI: MCMUXR
FISN: APTAHEM/UT 4 AK + 1 TO
Handelsperiod: 21 november 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 14 november 2018.

Stockholm den 30 oktober 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com