Touchtech AB noteras på AktieTorget den 22 november 2017

Första handelsdag på AktieTorget för Touchtech AB:s aktie är den 22 november 2017. Kortnamnet för aktien är TOUCH.

Bolagets aktiekapital är per dags dato 578 100 SEK fördelade på 5 781 000 aktier.

Information om aktien:

Kortnamn: TOUCH
Aktienamn: Touchtech
ISIN-kod: SE0010414482
Orderbok-ID: 42J0
CFI: ESXXXX
FISN: TOUCH/AKT
Organisationsnummer: 556749-5006
LEI: 549300T027XW91ZRPJ30
Kvotvärde: 0,1
Första handelsdag: 22 november 2017
Antal aktier: 5 781 000
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 7 231 000
Market Segment: XSAT:ATSE
MIC code: XSAT

Stockholm den 15 november 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se