Marknadsmeddelande 335/17– Orgo Tech AB noteras på AktieTorget den 3 januari 2018

Första handelsdag på AktieTorget för Orgo Tech AB:s aktie är den 3 januari 2018. Kortnamnet för aktien är ORGO.

Information om aktien:
Kortnamn: ORGO
Aktienamn: Orgo Tech
ISIN: SE0009806177
Orderbok-ID: 44FD
CFI: ESVUFR
FISN: ORGOTECH/SH
Organisationsnummer: 556850-3675
LEI: 549300PR5JPPN6YJC340
Kvotvärde: 0,10 SEK
Första handelsdag: 3 januari 2018
Antal aktier: 10 000 000
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT

Stockholm den 27 december, 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se