Marknadsmeddelande 38/19 – Västsvensk Logistik AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 15 februari 2019

Enligt beslut på årsstämman den 16 augusti 2018, om fyra utdelningstillfällen, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 15 februari 2019. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning kommer vara den 14 februari 2019.

Utdelningens storlek är 2,00 SEK per aktie.

Detta är det tredje utdelningstillfället utav fyra kontantutdelningar.

Avstämningsdag är den 18 februari 2019.

Information om aktien:
Kortnamn: VASLOG
ISIN-kod: SE0010662437
Orderboks-ID: 458V
CFI: ESVUFR
FISN: VASTSVENSK/SH
Utdelning; 2,00 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 15 februari 2019

Stockholm den 11 februari, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com