Megadeals och unicorn IPOs karaktäriserade det globala noteringsåret 2018

Revisions- och rådgivningsföretaget EY sammanfattar IPO-året och konstaterar att noteringsmarknaden är fortsatt stabil trots volatilitet och osäkerhet. EY:s nya rapport om börsnoteringar visar att under 2018 ökade de globala transaktionsintäkterna tack vare stark investerarvilja, stor likviditetsvolym, starka värderingar och låga räntor. Flest noteringar totalt genomfördes inom tekniksektorn. Inom denna sektor noterades rekordmånga unicorn IPOs – 40 stycken med en transaktionsvolym på 32,2 miljarder USD. 2019 tillskrivs en försiktig start, men IPO-aktiviteten förväntas öka under andra halvåret.

”EY Global IPO Trends” kartlägger varje kvartal genomförda marknadsintroduktioner (IPO:s) på såväl reglerade marknader som handelsplattformar. EY:s rapport visar att antalet börsnoteringar under 2018 uppgick till 1 359 stycken och transaktionsintäkterna till 204,8 miljarder USD.  Transaktionsintäkterna ökade med sex procent, trots att antalet transaktioner minskade med 21 procent. Enligt rapporten har ett ökat antal noteringar av så kallade unicorn IPOs varit avgörande för att driva 2018 års transaktionsvolym över 2017 års nivåer. Denna trend förväntas fortsätta under 2019, bland annat till följd av ett antal senarelagda börsnoteringar och mer tillgängligt kapital.

Antalet transaktioner minskade i Asien-Stillahavsområdet, men USA och EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika) dominerar fortfarande i regionen och svarar för en högre andel av antalet transaktioner. Teknik-, industri-, samt hälso- och sjukvårdssektorn var de mest aktiva sektorerna under 2018 med totalt 652 IPO:s (48 procent av det globala antalet IPO:s).  Transaktionsintäkterna uppgick till totalt 84,2 miljarder USD (41 procent av de globala transaktionsintäkterna).

Enligt ”EY Global IPO Trends: Q4 2018” noterades 326 bolag under fjärde kvartalet 2018 och transaktionsintäkterna uppgick till 53,7 miljarder USD. Antalet transaktioner minskade med 34 procent och transaktionsintäkterna minskade med 10 procent jämfört med fjärde kvartalet 2017. Volatilitet på marknaden och fortsatt geopolitisk osäkerhet bidrog till den kraftiga minskningen av antalet börsnoteringar i alla regioner under fjärde kvartalet 2018.

Prognosen för 2019 visar på en försiktig start med ökad aktivitet under andra halvåret

Ett antal osäkerhetsfaktorer kommer troligen råda under 2019. Handelsspänningar mellan USA, Kina och EU, resultatet av Brexit och osäkerheten gällande stabiliteten på ett antal europeiska marknader, förväntas fortsätta och till slut avgöra det övergripande börsklimatet för IPO:s. Samtidigt förväntas ett ökat ränteläge i USA sätta tryck på den Europeiska Centralbanken, vilket också kommer att påverka den globala IPO-aktiviteten under kommande kvartal.

Även om antalet IPO:s kan komma att minska under 2019 jämfört med 2018 är det troligt att de globala intäkterna kommer att kunna mäta sig med, eller till och med överträffa, 2018 års nivåer. Detta är särskilt troligt ifall fler större bolag och fler bolag från sektorer som teknik, industri, konsumentprodukter och hälsovård- och sjukvård noteras under 2019, vilket är i linje med förväntningarna. Den gränsöverskridande aktiviteten väntas bibehålla sin styrka under 2019, med fortsatt hög andel noteringar i USA, Hongkong och London.

– Vi kan konstatera att noteringsåret 2018 slutade med både lägre transaktionsvolym och lägre antal noteringar i Norden jämfört med 2017. Vi ser dock ett bra momentum in i 2019 och tror på ett positivt noteringsklimat fram till sommaren 2019. En reflektion är emellertid att fler exitprocesser än tidigare slutar i försäljning snarare än notering. Detta kan vara en fingervisning om att det nordiska noteringsklimatet är vikande, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY i Norden och Sverige.

Om EY Global IPO Trends

Data som presenteras i rapport samt pressmeddelande för ”EY Global IPO trends: Q4 2018” är från Dealogic och EY. Q4 2018 (oktober-december) och 2018 (januari-december) baseras på prissatta börsintroduktioner per den 5 december 2018 samt EY:s förväntningar avseende noteringar som bedöms stänga under resten av december. All data är per den 5 december 2018. All data kommer från Dealogic, CB Insights, Crunchbase och EY om inget annat anges. Läs mer EY:s IPO-tjänster på www.ey.com/ipo. Bifogat finns rapporten EY Global IPO Trends: Q4 2018.

För ytterligare information kontakta

Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY i Norden och Sverige,

andreas.dalhall@se.ey.com, 076-1264879

Ulrika Lenhammar, PR-chef för EY i Sverige, ulrika.lenhammar@se.ey.com, 072-3864087

 

 

Global IPO Activity 20092018

 

Globala IPO:s per sektor januari till december 2018

Sectors Number of IPOs Percentage of global IPOs Proceeds (US$m) Percentage of global capital raised
Consumer products and services 137 10.1% $8,396 4.1%
Consumer staples 82 6.0% $3,970 1.9%
Energy 59 4.3% $10,878 5.3%
Financials 92 6.8% $24,892 12.2%
Health care 193 14.2% $ 22,748 11.1%
Technology 254 18.7% $38,672 18.9%
Industrials 205 15.1% $22,783 11.1%
Materials 150 11.0% $9,813 4.8%
Media and entertainment 42 3.1% $6,495 3.2%
Real estate 82 6.0% $17,127 8.4%
Retail 42 3.1% $4,157 2.0%
Telecommunications 21 1.5% $34,877 17.0%
Global Total 1,359 100.0% $204,807 100.0%

Källa: Dealogic, EY

 

 

Om EY

EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.com/se

För ytterligare information kontakta
Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY i Norden och Sverige, andreas.dalhall@se.ey.com, 076-1264879
Ulrika Lenhammar, PR-chef för EY i Sverige, ulrika.lenhammar@se.ey.com, 072-3864087 

 

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. http://www.ey.com/se