Baker McKenzie legal rådgivare vid Ovzons fullt garanterade företrädesemission om 750 MSEK

Styrelsen i Ovzon AB (publ) har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 750 MSEK. I anledning därav har ett prospekt upprättats som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Ovzon erbjuder en mobil bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Bolaget har kontor i Stockholm, Sverige och i Bethesda, Maryland och Tampa, Florida i USA. Emissionslikviden från företrädesemissionen kommer huvudsakligen att användas för att finansiera bolagets egen satellit – Ovzon-3.

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare och Baker McKenzie är legal rådgivare till Ovzon i samband med företrädesemissionen. Baker McKenzies team består huvudsakligen av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Ian Gulam och Per Blom. 

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

 

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie fler än 13 000 medarbetare på 78 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com