Sverige är ett av världens mest attraktiva länder för företagsaffärer och börsnoteringar

Sverige rankas som det åttonde mest attraktiva landet för förvärv och fusioner samt börsnoteringar. Värdet av fusioner och förvärv i Sverige beräknas år 2018 att uppgå till 31,0 miljarder US-dollar. Det visar Global Transactions Forecast, en ny rapport från advokatbyrån Baker McKenzie och Oxford Economics, som prognostiserar företagstransaktioner och börsnoteringar på 42 marknader fram till år 2021.

Den höga placeringen för Sverige beror på faktorer såsom den låga kreditrisken, en effektiv förvaltning och att det är lätt att göra affärer i landet. För 2019 förväntas emellertid en avmattning och det totala värdet på företagsaffärerna i Sverige väntas sjunka till 11,5 miljarder US-dollar. Samtidigt prognostiseras en kraftig ökning av det totala värdet på börsnoteringarna, till 1,65 miljarder US-dollar 2019 (jämfört med 874 miljoner US-dollar 2018).

–  Under 2017 och 2018 var det några mycket stora transaktioner, bland annat SCA:s respektive Atlas Copcos uppdelning, som drev upp värdet på företagstransaktionerna i Sverige, vilket gör att det totala värdet på transaktionerna väntas falla under 2019. Tittar vi på marknaden för börsnoteringar har den för vår del varit mycket bra, bland annat till följd av att många private equity-bolag har vänt sig till aktiemarknaden för att avyttra bolag, och vi ser positivt på 2019, säger Anders Fast, Managing Partner på Baker McKenzie i Stockholm.

Fortsatt global M&A-aktivitet i tudelat 2019
Globalt sett väntas värdet på företagstransaktionerna endast minska något nästa år, främst under andra halvan av året, för att därefter minska kraftigt 2020; från 3,1 biljoner US-dollar 2018 till 2,9 biljoner US-dollar 2019. Därefter väntas en nedgång till 2,3 biljoner US-dollar 2020.

En avmattning har skett i Europa medan Nordamerika och Asien har haft fortsatt hög aktivitet i likhet med tidigare. Under 2018 väntas förvärvs- och fusionsaktiviteten att vara högst inom konsumentsektorn, en trend som förutspås hålla i sig för 2019. Även i sektorer såsom teknik och telekom samt finans väntas företagsaffärer till ett stort värde genomföras.

Till riskerna hör handelskrig och ökad protektionism, konjunkturavmattning och Brexit utan avtal.

– Vi är positiva till transaktionsmarknaden globalt så länge som frihandeln inte bromsas av ökad protektionism. En hård Brexit skulle påverka aktiviteten på många europeiska marknader, säger Anders Fast.

– Även om det blir en viss nedgång nästa år så är vår bedömning att framförallt tillväxtmarknader kommer att klara sig bra, och det finns goda grundläggande förutsättningar för högre aktivitet på transaktionsmarknaden på längre sikt, fortsätter Anders Fast.

Intresse för Sverige
Baker McKenzies och Oxford Economics rapport sammanfattar även 42 länders nuvarande ekonomiska förhållanden och rankar dem enligt en ”Transactions Attractiveness Indicator” i syfte att kartlägga hur attraktivt respektive land är för företagstransaktioner och börsnoteringar. De högst rankade länderna är i tur och ordning Hong Kong, Singapore, Nederländerna, Schweiz, Taiwan, Irland och Storbritannien, därefter följer Sverige på plats åtta.

– Intresset för svenska företag har de senaste åren varit stort från utländska investerare, däribland kinesiska och amerikanska investerare. Det finns många spännande tillväxtföretag och vi har traditionellt sett en stark entreprenörskultur, vilket gör Sverige attraktivt för investeringar. Vi är optimistiska och ser ljust på framtiden, även om det blir några hack i kurvan, säger Anders Fast.

För mer information, läs hela rapporten www.globaltransactionsforecast.com.

Rapporten Global Transactions Forecast ger också tillgång till ett digitalt verktyg som prognostiserar transaktioner, IPO-värden och volymer utifrån olika scenarios för den globala ekonomin. Det interaktiva verktyget finner du på http://interactive.globaltransactionsforecast.com  

Kontakt
Anders Fast, Managing Partner, Baker McKenzie Stockholm, tfn 08-566 177 92, anders.fast@bakermckenzie.com 
Jenny Bildsten, marknadschef, Baker McKenzie Stockholm, tfn 070-318 9043, jenny.bildsten@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie 13 200 medarbetare på 78 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com