Micropos Medical planerar en företrädesemission

Micropos Medical AB har under 2020 introducerat RayPilot HypoCath, ett system för realtidspositionering vid strålningsbehandling av prostatacancer. Produkten har fått ett positivt mottagande och nya aktiva användare finns nu i Italien, Storbritannien, Tyskland, och Österrike. Förberedelser för regulatoriskt godkännande i USA pågår.

Covid-19 pandemin har i stort sett blockerat all kundbearbetning under året med stränga rese- och besöksrestriktioner. Det står också klart att det kommer krävas ökade framtida marknadsförings- och säljinsatser och Bolaget kommer därför att behöva ett kapitaltillskott.

Styrelsen har mot ovanstående bakgrund beslutat att genomföra en företrädesemission, förutsättande behörig bolagsstämmas godkännande. Målsättningen är att kapitaltillskottet ska vara tillräckligt för att nå lönsamhet. Emissionsbeloppet föreslås bli cirka 25 MSEK och emissionen planeras att genomföras med start i slutet av juni 2021, allt med hänsyn till de restriktioner som råder i och med ett-årsregeln i förhållande till föregående emission.

De detaljerade betingelserna för emissionen fastlägges under första halvan av juni.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

 

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2021.