MilDefs VD säljer aktier – kvarstår som större långsiktig aktieägare

MilDefs VD Daniel Ljunggren har sålt 400 000 aktier i MilDef Group AB (publ).

Daniel Ljunggren sålde den 9e februari 400 000 aktier i MilDef till ett värde om 27,4 miljoner kronor.  Försäljningen är hans första efter börsintroduktionen av MilDef i juni 2021 och motsvarar cirka 20 procent av Daniel Ljunggrens aktieinnehav i MilDef. Efter försäljningen uppgår Daniel Ljunggrens ägande i MilDef till cirka 1,6 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 3,9 procent av aktierna i MilDef. Daniel Ljunggren kvarstår därmed som en större långsiktig aktieägare i MilDef.

– Jag har valt att sälja en del av mitt aktieinnehav i MilDef av privatekonomiska skäl. Majoriteten av mitt ägande i bolaget kvarstår och mitt kvarvarande innehav i MilDef är fortsatt min i särklass största privatekonomiska investering. Mitt engagemang och min grundmurade tilltro till MilDefs framtid kvarstår och jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla MilDef mot våra strategiska mål, säger Daniel Ljunggren, VD och koncernchef MilDef.

Transaktionen kommer att insynsrapporteras till Finansinspektionen enligt gällande regler.

Denna information är sådan som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2024 kl.18:30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Ljunggren, VD och Koncernchef
Telefon: +46 706 68 00 15
E-post:
daniel.ljunggren@mildef.com

Olof Engvall, Head of IR & Communications
Telefon: +46 735 41 45 73
E-post: olof.engvall@mildef.com

MilDef – WE ARMOR IT.
MilDef är en global systemintegratör och fullspektrumleverantör av ruggad IT till försvar och säkerhet samt statliga och kritiska infrastruktursektorer. MilDef tillhandahåller hårdvara, mjukvara och tjänster som skyddar kritiska informationsflöden och system, där insatserna är som störst. MilDefs produkter säljs till mer än 160 kunder genom MilDefs dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, USA och Australien samt genom partnernätverk i mer än 30 länder. MilDef grundades 1997 och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2021.