Modus Therapeutics Holding AB meddelar utfall i teckningsoptionsinlösen

STOCKHOLM, SVERIGE – 10 juni 2022: Den 9 juni 2022 avslutades nyttjandeperioden för Modus Therapeutics Holding AB:s (”Modus Therapeutics” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1. Inga teckningsoptioner av serie TO 1 har nyttjats. Bakgrunden till det bristande intresset bedöms vara att kursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 under hela nyttjandeperioden överstigit den rådande aktiekursen.

Under perioden från och med den 19 maj 2022 till och med den 9 juni 2022 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Modus Therapeutics till en kurs om 7,30 SEK per aktie. Inga teckningsoptioner har nyttjats och därmed är aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget oförändrat.

VD John Öhd kommenterar:

”Med tanke på att aktiekursen varit låg jämfört med kursen för nyttjande under hela nyttjandeperioden var detta ett väntat utfall. Tack vare den bryggfinansiering på upp till 11,5MSEK som vi tidigare kommunicerat att vi säkrat, från vår största ägare Karolinska Development AB, kan den kliniska planen för sevuparin upprätthållas. Den därigenom förbättrade likviditeten ger oss alltså möjlighet till att både bibehålla önskad operationell takt i genomförandet av fas 1b-studien och genomföra det förberedande arbetet inför den planerade fas 2a-studien.”

För mer information om optionsinlösen, vänligen kontakta

Sedermera Corporate Finance

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

Nordic Issuing

Telefon: +46 (0) 40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

www.nordic-issuing.se

För mer information om Modus Therapeutics, vänligen kontakta

John Öhd, VD, Modus Therapeutics

Telefon: +46 (0) 70 766 80 97

E-post: john.ohd@modustx.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

Om Modus Therapeutics och sevuparin

Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag med huvudkontor i Stockholm som utvecklar sevuparin med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Företagets fokus i närtid är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis/septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth market (“MODTX”). Mer information finns på www.modustx.com

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerade effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbieffekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar – en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö.