Modus Therapeutics offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022

STOCKHOLM, SVERIGE – 16 maj 2022: Modus Therapeutics Holding AB (”Modus Therapeutics”) offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet 202. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.modustx.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Januari-mars i siffror

  • Resultatet efter skatt uppgick till -3 065 (-1 428) tkr.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,17) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 545 (-1 166) tkr.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Modus presenterade vid Erik Penser Banks Temadag- Health Care.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Modus deltog vid Swiss Nordic Bio.
  • Modus deltog vid BIO-Europe 2022.
  • Modus presenterade vid LSX World Congress
  • Årsstämman hölls den 11 maj 2022.
  • Modus Therapeutics säkrar tillgång till bryggfinansiering från Karolinska Development.

Delårsrapporten för första kvartalet 2022 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 13:00 idag den 16/5 2022 på följande länk: https://youtu.be/LDWimSiDXKM och kan även nås via Modus hemsida. 

Denna information är sådan som Modus Therapeutics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2022.

För mer information om Modus Therapeutics, vänligen kontakta:

John Öhd, VD, Modus Therapeutics

Telefon: +46 (0) 70 766 80 97

E-post: john.ohd@modustx.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

Om Modus Therapeutics och sevuparin

Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag med huvudkontor i Stockholm som utvecklar sevuparin med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Företagets fokus i närtid är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis/septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth market (“MODTX”). Mer information finns på www.modustx.com

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerade effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbieffekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar – en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö.