Möjlighet att investera i ett teknikbolag som ska tackla problematiken med tinnitus

Introduktion

10-20 % av världens befolkning, ungefär 0,8–1,5 miljarder människor, har mer eller mindre tinnitus. Av dessa har 5 % svåra eller mycket svåra problem och idag finns inga botemedel, samtidigt som många av de nuvarande tekniska lösningarna har låg användarvänlighet och skapar begränsningar i vardagen. Det här ska Duearity AB (”Duearity” eller ”Bolaget”) förändra genom att erbjuda personer som lider eller besväras av tinnitus en unik teknisk lösning som kan bidra till att behandla och lindra symptomen. Bolaget kommer dels att erbjuda sin produkt Tinearity, dels en lösning som bygger på AI. Tinearity har utvecklats sedan 2016 och har under 2020 genomgått ett Proof-of-Concept, där tekniken bygger på en redan vetenskapligt bevisad och vedertagen behandlingsmetod, Tinnitus Retraining Therapy (TRT), vilket innebär att inga ytterligare tester eller kliniska studier måste genomföras. Det i sin tur minskar den tekniska risken och innebär även att tid för både utveckling och marknadslansering förkortas väsentligt, där planen är att produkten ska lanseras redan till årsskiftet 2021/2022.

Tinearity består sammanfattningsvis av tre komponenter:

  1. Ljudgeneratorerna, vilka till storleken av ett mynt fästs bakom öronen, och som består av mikroelektroniska kretsar, induktiva laddningskomponenter och mikrobatteri.
  2. För att fästa ljudgeneratorerna appliceras dessa på ett specialdesignat endagsplåster för det dagliga bruket.
  3. För att kunna ladda upp batteriet i ljudgeneratorn ingår även en trådlös laddningsplatta.

Duearitys målsättning är att under andra halvan av 2021 ska minst 3 000 personer ha anmält intresse för att köpa Tinearity, vilket under år 2022, efter att produkten har blivit CE-märkt, ska resultera i att just 3 000 personer köper Tinearity. Eftersom break even ska kunna nås redan vid cirka 1 600 sålda enheter, finns således förutsättningarna för att Duearity ska kunna visa vinst redan under år 2022. Därefter vill Duearity fortsätta växa och under år 2025 är målet att minst 60 000 personer ska köpa Tinearity, vilket, baserat på en kommunicerad prissättning om 5 000 – 6 000 kr per person och år, skulle innebära en försäljning om uppåt 360 MSEK år 2025.

Kommentar från ansvarig aktieanalytiker på Analyst Group  

Under början av 2021 färdigställdes prototypversion II av Tinearity och under resten av året är fokus bl.a. verifiering, validering och CE-märkning av produkten. Parallellt med detta arbetar Duearity aktivt med marknadsföring och Pre-sale. Vi räknar med att detta, i samband med att Tinearity förväntas vara färdigutvecklad och klar för försäljning från och med december i år, resulterar i en snabbare tillväxt med start under första kvartalet 2022. Försäljningen ska drivas dels genom en egen e-handelslösning, vilket ger Duearity en värdefull kundrelation, dels genom kompletterande återförsäljare som t.ex. apotek och behandlingskliniker. Sett enbart till Sverige bedömer vi, enligt våra egna beräkningar, att Duearitys adresserbara marknaden uppgår till nära 1 miljard kronor i årlig försäljning och då tinnitusdrabbade personer generellt har en hög benägenhet och vilja att söka efter nya lösningar och hjälpmedel, finns förutsättningarna för Duearity att kunna växa snabbt om Bolaget får gehör för sin produkt. Utöver lanseringen av Tinearity har även Bolaget påbörjat arbetet med att utveckla en AI-lösning kopplad till Tinearity, vilken beräknas vara färdigutvecklad år 2023. Det finns således en hel del triggers under kommande 12-36 månader”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.  

Investeringsidén sammanfattad

  1. Omfattande marknad: 10-20 % av befolkningen har tinnitus, varav 2-3 % av den totala befolkningen har svåra problem. Ytterligare cirka 2 % av befolkningen har besvärande tinnitus. Sammantaget bedöms den adresserbara marknaden uppgå till 5 % av den totala befolkningen. Duearity bedöms gå break even redan vid 1 600 kunder och sett enbart till den svenska marknaden beräknas antalet adresserbara personer uppgå till cirka 500 000.
  2. Beprövad teknik: tekniken i Tinearity bygger på en redan vetenskapligt bevisad och vedertagen behandlingsmetod, vilket både sänker den tekniska risken samt ger en kortare tid till marknad.
  3. Unik design: dagens lösningar är oftast osmidiga och begränsande, t.ex. för behandlingar som baseras på s.k. Bone Conduction Technology så krävs en bygel som löper från ena örat till det andra. Tinearity är en liten produkt, motsvarande storleken av ett mynt, vilket gör att en person kan använda produkten dygnet runt utan hinder i vardagen.
  4. Egen säljkanal: genom en B2C-modell via sin egen e-handel blir Duearity oberoende av externa säljkanaler och kan själva äga kundkontakten. Externa återförsäljare kan därmed ses som ytterligare komplement vid behov.
  5. Skalbar abonnemangsmodell: utifrån den kommunicerade prissättningen så är bruttomarginalerna höga och genom endagsplåstren som ska säljas i form av abonnemang skapas återkommande intäkter.
Bransch:
Healthcare/Tech
Lista:
Nasdaq First North Growth Market
Emissionsvolym
24,9 MSEK
Teckningskurs:
6,3 kr
Teckningsperiod:
13 – 27 april 2021
Första handelsdag:
11 maj 2021
Garanti- och teckningsåtagande:
75,3 %
Pre-money:
60,1 MSEKr
Lägsta investering:
5 481 kr