Möjlighet att investera i Nordic Rice lönsamma risfabrik


Nordic Rice står inför en nyemission på upp till 15 miljoner kronor i en så kallad pre IPO-runda. Bolaget har förvärvat Sveriges enda risfabrik – och en av Nordens två – där råris förädlas.

Genom kapitaltillskottet ska bolaget köpa ris direkt från ursprungslandet, vilket innebär att distributionsled kapas. 
Därmed kan marginalen öka med cirka 200 procent. Något som skapar möjlighet för en bra och tilltagande lönsamhet.
Emissionen pågår mellan 25 november – 18 december.

Nedan har vi samlat information om den pågående emissionen för att ni på bästa sätt skall kunna ta ställning till erbjudandet.

Haider Al-Kaizhwan kom till Sverige som fyraårig flykting. Efter en barndom som till en stor del spenderades i Årsta Partihallar är han i dag huvudägare i Nordic Rice – som äger Sveriges enda risfabrik. ”Min pappa lärde mig tidigt att många verksamheter kan stanna men inte mat”, säger Haider Al-Kaizhwan i en intervju med Dagens PS.

Nordic Rice, där Haider Al-Kaizwans är huvudägare och vd, genomför en så kallad pre IPO-runda på högst 15 Mkr, varav cirka 5 Mkr redan omfattas av teckningsförbindelser. Bolaget äger och driver Sveriges enda risfabrik – och en av Nordens två – där råris förädlas och planerar en börsnotering inom ett år.

Haiders Al-Kaizwans historia inom grossistbranschen sträcker sig dock längre tillbaka än förvärvet av risfabriken i Eskilstuna.

”När vi kom till Sverige startade pappa direkt en torghandel i Skärholmen där han sålde frukt och grönt. Den verksamheten utvecklades sen i Årsta Partihallar – till en grossistverksamheten – och jag har ju själv sedans barnsben vuxit upp i både torghandeln och i Årsta Partihallar”, berättar han.

Skolad i partihallarna

Han förklarar att uppväxten vid pappans sida inom grossistnäringen lärde honom mycket om livsmedel. Men framförallt väckte det ett intresse att arbeta inom branschen.

”Min pappa lärde mig tidigt att många verksamheter kan stanna men inte mat och det ser man i dag i Coronatider. Många verksamheter har stannat upp men mat fortsätter att leverera”, förklarar han.

Grossisthandlare vid en ung ålder

Efter skolningen i torghandeln och partihallarna bestämde sig Haider Al-Kaizwhan att starta eget. Redan som sextonåring åkte han till matmässan i Bryssel med avsikten att importera livsmedel – och han har fortsatt sedans dess.

Haider Al-Kaizwans affärer inom grossistnäringen fortsatte efter Brysselbesöket och hans grossistverksamhet, Hot Chilly, beräknas att omsätta 100 miljoner kronor i år.

”Vi har listningar på alla kedjor och väldigt stora produkter ute”, säger han.

Siktar på matvarujättarna

Kontakterna både inom Sverige och utomlands har kommit väl till pass för Nordic Rice, där Hot Chilly är en kund.

Bolaget genomför kapitalanskaffningen för att kunna bygga upp ett rislager. Målet är att kunna inom kort kunna leverera till kunderna, som redan nu efterfrågar bolagets produkter.

”Det vi fokuserar mest på nu är ”private label”-affärer, det vill säga Icas, Coops och Axfoods egna varumärken”, förklarar Haider Al-Kaizwhan.

Möter hushållens växande efterfrågan

Att Nordic Rice redan har kunder är inte överraskande. Ris är förvisso ingen nymodighet men Haider Al-Kaizwhan menar att invånare med rötter utomlands har resulterat i en ökad efterfråga.

”De flesta som har kommit de senaste åren har kommit från mellanöstern och där konsumerar man ris varje dag och då har konsumtionen ökat”, säger han.

Erbjudandet i korthet
Erbjudandet omfattar aktier i Nordic Rice AB (publ). Emissionsinstitut är Eminova Fondkommision AB, Stockholm.
Emissionsbelopp:
Högst 15 000 000 kronor
Antal nya B-aktier:
Högst 2 500 000
Teckningskurs:
6 SEK per B-aktie
Teckningstid:
25 november – 18 december 2020 (förlängd från 9/12)
Likviddag:
12 december 2020
Teckningspost:
1 000
Utspädning:
33,33% vid full teckning