Move About Group – Elektrisk stämning – Mangold Insight Analys

Mangold tar upp bevakning av Move About Group med en köprekommendation och en riktkurs på 8,60 kronor på 12 månaders sikt. Move About erbjuder bilpoolstjänster. Bolaget har världens största platsbaserade elfordonsflotta och verkar i Sverige, Norge och Tyskland. Mangold förväntar sig att bolaget stärker sin position på samtliga marknader. Tillväxten väntas drivas av hög marknadsefterfrågan på effektiva mobilitetslösningar, Move Abouts differentierade produktutbud samt den erfarenhet som bolagets ledning besitter. 

Antalet personbilar i omlopp ökar. Det medför mer trafik, minskat utbud av parkeringsplatser och högre utsläpp. Move Abouts affärsidé är att leva i symbios med urbaniseringen; genom att erbjuda mobilitetstjänster via bilpooler kan bilnyttjande effektiviseras. Därutöver är bolagets fordonsflotta elbaserad vilket medför hävstång vid minimering av klimatavtrycket. Move Abouts marknad väntas växa med 26 procent per år. Mangold ser positivt på att bolaget kan ta del av uppgången. År 2022 väntas bolaget omsätta cirka 66 miljoner kronor och därefter successivt ta marknadsandelar.

Mangold värderar Move About med en DCF-modell. Det resulterar i en riktkurs om 8,60 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om cirka 110 procent. Bolaget handlas även relativt billigt sett till sina europeiska peers. En investering i Move About ger goda möjligheter till uppsida samtidigt som bolagets profil faller inom ett ESG-ramverk.