My Beat AB har utsett ny styrelseordförande

Styrelsen i My Beat AB (”My Beat” eller ”Bolaget”) har vid styrelsemötet den 28 juni 2022 beslutat att inom ramen för styrelsens arbetsordning utse Olav Kalve som styrelseordförande. Styrelsens sammansättning i övrigt är oförändrad och består av Rolv Erik Spilling, Claes Martin Gunnarsson och Tore Kristoffersen som styrelseledamöter och Olav Kalve som styrelseordförande.

Tore Kristoffersen grundade tillsammans med Fredrik Horn Berlin My Beat AB och önskar nu överlåta ansvaret som styrelseordförande till Olav Kalve för att kunna frigöra tid till att nyttja sin strategiska och operativa erfarenhet för att utveckla och implementera Bolagets affärsstrategi. Tore har mer än 25 års erfarenhet från telekombranschen och har framgångsrikt suttit i ledningen för flera norska telekombolag. Som en av Bolagets grundare och största aktieägare har Tore sedan 2018 agerat som operativ ordförande i My Beat och tog Bolaget till en börsnotering. Tore och My Beat vill nu nyttja Tores kapacitet, kompetens och erfarenhet för att realisera denna tillväxt. Detta görs bäst genom att lösgöra honom från rollen som styrelseordförande och istället låta honom axla rollen som strategidirektör i Bolaget utöver sin position som ordinarie styrelseledamot.

Tore Kristoffersen kommenterar:

”Som grundare av bolaget och styrelseordförande sedan flera år ser jag nu fram emot att kunna lämna över styrelseklubban till Olav Kalve, så att jag kan rikta mitt fokus på att mer operativt få affären i My Beat att fortsatt växa.”

Olav Kalve har rollen som styrelseordförande i flera norska IT-företag och arbetar som Business Advisor med fokus på stora komplexa ICT-projekt, digitalisering, omstrukturering och effektivisering av verksamheter i Norge. Olav har erfarenhet från stora verksamheter så som Telenor och ICE. Olav är storägare i My Beat och har ökat sitt ägande genom emissionen inför noteringen och har varit en del av My Beats styrelse sedan 2019. Olav är Certified Board Director från Board Performance (iStyrelsen) i Norge.

Olav Kalve, styrelseordförande My Beat kommenterar:

”Jag är glad över att ha fått förtroendet att axla rollen som styrelseordförande efter Tore Kristoffersen. Tore har som grundare av bolaget skapat en stark plattform för bolaget att växa på och vi behöver nu Tores engagemang till att säkerställa att bolagets affärsstrategi genomförs enligt plan. Det gynnar Bolagets strategi och kommer göra att vi kan fortsätta vår tillväxtresa.”

My Beats styrelse och ledning anser att med dessa förändringar stärker vi bolaget både operativt och i styrelsen. Med detta kommer vi att bättre kunna utnyttja företagets potential för ökad tillväxt framöver.

Styrelsen i My Beat AB

För mer information, vänligen kontakta:

Olav Kalve

Styrelseordförande, My Beat AB