My Beat gör ändringar i ledningen.

Kristoffer Engardt, vd för My Beat AB (publ), har informerat styrelsen att han lämnar bolaget 28:e februari 2024. Ordförande Olav Kalve träder in och tar ansvar för bolagets operativa verksamhet tillsammans med COO.

My Beat står inför stora förändringar och ägarna till My Beat är aktivt involverade i ledningen för att genomföra förändringarna. Olav Kalve kommer att vara arbetande styrelsehandledare och ta ansvar för bolagets operativa verksamhet tillsammans med den COO som bolaget för dialog med om anställning. Styrelsen önskar att den nytillträdda COO:n överväger att ta rollen som tillförordnad vd tills ett permanent arrangemang är på plats. Steffen Kalve kliver aktivt in som CMO och tar fullt ansvar för företagets nya marknadsföringsstrategi. Steffen är expert på marknadsföring enligt moderna principer, med bakgrund från bland annat 5 år på Googles EMEA HQ. My Beat förstärker också styrelsen med två personer med betydande kompetens inom uppskalning och finansiering. Vi återkommer till det i separat information mycket snart.

Olav Kalve säger i sammanhanget att “Vi tackar Kristoffer för hans utmärkta insatser under det år han har lett My Beat och omvandlat företaget till avsevärt förbättrad lönsamhet och en bra position för fortsatt tillväxt. My Beat ska nu ge sig ut på en uppskalningsresa med stora förändringar inom marknadsföring och produktdesign. Vi finansierar oss själva för att börja denna resa och lägger ned stora ansträngningar och fokus för att lyckas med detta”

För ytterligare information vänligen kontakta

Kristoffer Engardt, VD My Beat AB

Tel: +46 72 79 01 979

E-post: kristoffer@mybeat.se

Om My Beat:

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt

bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till

målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre.

Fler artiklar om My Beat AB