myFC Holding AB (publ) offentliggör prospekt inför företrädesemission

Den 9 maj 2018 offentliggjorde myFC Holding AB (publ) att en extra bolagsstämma hade beslutat om att genomföra en nyemission om cirka 75 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare samt om en tillhörande övertilldelningsoption om cirka 25 MSEK med teckningstid från och med den 23 maj 2018 till och med den 7 juni 2018.

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett prospekt som den 18 maj 2018 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt kan erhållas från Bolaget och hålls även tillgängligt på Bolagets webbplats (www.myfcpower.com), Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s webbplats (www.hagberganeborn.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Om myFC 

MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar. MyFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar, för laddning av mobiltelefoner och tablets. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk, och drivs på företagets patenterade bränsle bestående av salt, vatten och reaktionskomponenter. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.myfcpower.com