Nasdaq tar bort Inziles observationsstatus

Med anledning av elfordonsbolaget Inziles reviderade förvärvsavtal, som offentliggjordes den 5 augusti 2021, har Nasdaq gjort en ny bedömning av huruvida förvärvet föranleder en s.k. change of identity.

Nasdaq gör bedömningen att förvärvet inte ger upphov till en change of identity. Inzile behöver därmed inte genomgå någon ny noteringsprocess och bolagets observationsstatus på First North Growth Market kommer därmed inom kort tas bort.

För ytterligare information:

Daniel Wedberg, CEO, daniel.wedberg@inzile.com, +46 70 285 42 55

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, +46 73 325 75 04

Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som tillverkar intelligenta eldrivna fordon samt skapar moderna transport- och servicelösningar för ett hållbart samhälle. Företagets vision är att befria världen från utsläpp av fossila bränslen och snabba på klimatomställningen genom att bidra till hållbara städer som förbättrar människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i teamet finns några av Skandinaviens främsta auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering, tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för en global marknad utifrån Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och produktion i Västervik, R&D i Tranås samt marknadskontor i Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor, +46 8 528 00 399, info@fnca.se.

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com