Dentalum Operations AB (publ) publicerar obligationsprospekt i samband med att bolagets företagsobligation upptas till handel på Nasdaq Stockholm

Dentalum Operations AB (publ) (“Dentalum”) har, i enlighet med emissionsvillkoren för det seniora säkerställda obligationslånet med ISIN SE0013914462, upprättat ett obligationsprospekt för upptagande till handel på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer. Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 16 augusti 2021 och första dag för handel var idag den 17 augusti 2021.

Dentalum emitterade den 2 oktober, 2020 seniora säkerställda obligationer uppgående till 300,000,000 kronor inom ett totalt ramverk om 600,000,000 kronor (“Obligationerna”). Obligationerna, initialt noterade på Frankfurtbörsen den 14 oktober 2020, löper med en årlig fast ränta om 7,75 % och förfaller den 2 oktober, 2023.

Prospektet finns tillgängligt på Dentalums hemsida, www.dentalum.com, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Sofi Eriksson, CFO på Dentalum, + 46 705 95 46 33, sofi.eriksson@dentalum.com
Max Dorthé Ladow, VD på Dentalum, + 46 798 85 97 83, max.ladow@dentalum.com

Besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter. Mer information på www.dentalum.com