Dentalum Group AB har framgångsrikt genomfört en nyemission och tillförs härigenom ca 153 miljoner kronor

Dentalum Group AB (“Dentalum Group” eller “Bolaget”) som kontrollerar Dentalum Operations AB (publ) (“Dentalum Operations”) har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes i ett pressmeddelande den 27 april 2023, genomfört en nyemission genom vilken Bolaget tillförs ca 153 miljoner kronor (“Nyemissionen”).

Enligt beslut taget på extra bolagssstämma den 11 maj 2023 om att ge styrelsen bemyndigande att genomföra emission av nya aktier har Bolaget, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes i pressmeddelande den 27 april 2023, på egen hand genomfört Nyemissionen.

Genom Nyemissionen tillförs Bolaget ca 153 miljoner kronor, i vilken merparten av de befintliga aktieägarna deltog, varav flertalet aktieägare med en större andel än den tidigare pro rata ägarandelen. Bolaget stärker härmed kapitalstrukturen och avser att använda likviden för att främja fortsatt organisk och selektiv förvärvsbaserad tillväxt samt som ett led i att refinansiera Dentalum Operations seniora obligation som förfaller i oktober 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, max.ladow@dentalum.com  
Sofi Eriksson, CFO, +46 705 95 46 33, sofi.eriksson@dentalum.com

Besök: www.dentalum.com

Om Dentalum

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.