Nattaro: Nattaro Labs AB beviljas patent i Japan

Bild ej från pressmeddelande. Bildkälla: Nattaro Labs

Nattaro Labs AB (”Bolaget”) meddelar att Bolaget har beviljats patent i Japan för sitt unika doftbete
som attraherar vägglöss (bed bugs). Sedan tidigare har Bolaget patent för doftbetet i bland annat
USA och flera länder i Europa. Nattaro Labs genomför just nu en unitemission med sista
teckningsdag den 19 november, och planerad första handelsdag på Spotlight Stock Market för
aktien är den 10 december.

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag med ursprung i unik forskning om vägglöss hos Feromongruppen vid
Lunds universitet. Bolagets drivkraft är att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. I
nära samarbete med saneringsbranschen, utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade
produkter för en bevisat effektiv och långsiktigt hållbar bekämpning. Nattaros affärsidé är att möjliggöra
tidig upptäckt och tillhandahålla förebyggande skydd för att minska kostnader och ge “nattaro” – peace of
mind – till alla de som riskerar att utsättas för angrepp av vägglöss.
Det patenterade doftbetet används i Bolagets produkt Nattaro Scoutä för att locka vägglöss in i en fälla.
Doftbetet består av fem olika ämnen som tillsammans imiterar doftbilden, feromonerna, av ett vägglusbo
och attraherar såväl honor som hanar samt alla fem nymfstadier av vägglöss. Nattaro Scout används för
att upptäcka vägglöss tidigt, för att kontrollera om man drabbats av vägglöss, för att säkra att en sanering
har lyckats samt för en kontinuerlig övervakning i riskmiljöer som exempelvis hotell.
”Att vi får patentet beviljat i Japan är ytterligare ett bevis på uppfinningshöjden i vårt unika doftbete”,
kommenterar Carl-Johan Gustafson, VD i Nattaro Labs AB. ”Vårt fokus 2022 ligger på marknader i Europa
och i Nordamerika, men vi har en global ambition och sedan vi kommit ut på marknaden med Nattaro
Scout noterar vi ett ökat intresse även från Asien. Tidigare i år beviljades patentet i Hong Kong och vårt
strategiska arbete med patentportföljen är en del i processen för att möjliggöra framtida licens- och
leverantörsintäkter på en världsmarknad”, säger Carl-Johan Gustafson.
Det beviljade japanska patentet för doftbetet är giltigt till december 2037.
För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

Om Nattaro Labs AB
Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska
behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell
vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara
lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har
huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är planerad att noteras på Spotlight Stock
Market under namnet NATTA. Första dag för handel är planerad att bli den 10 december 2021. Läs mer på
www.nattarolabs.com