Inbjudan till presentation av Nilar International AB Q3 rapport 2021

Täby, 18 november 2021. Nilar International AB bjuder in till digital konferens för presentation av Q3 rapport 2021 Onsdagen den 24 november 2021 klockan 09:00 CET.

Nilar International AB:s rapport för tredje kvartalet 2021 kommer att publiceras tisdagen den 23 november. Onsdagen den 24 november 2021 klockan 09:00 CET hålls en digital konferens för investerare och media. Under konferensen kommer Nilar International AB:s vd Erik Oldmark kommentera kvartalsrapporten. För anmälan och frågor inför och under den digitala konferensen, vänligen mejla till marketing@nilar.com.

Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
+46 72-213 01 28
matilda.ekman.vramo@nilar.com

Om Nilar:
Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av batterier för stationära energilagringssystem. Energilagringssystem kan användas för att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan för att till exempel förbättra utnyttjandet av intermittent elproduktion från förnybara energikällor, såsom solenergi och vindkraft, samt för att stötta det alltmer ansträngda elnätet. Nilars batteriteknik är baserad på nickel-metallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö-, säkerhets- och livslängdsprofil. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och den energieffektiva produktionsanläggningen är sedan 2012 belägen i Gävle, där företagets forskning och utveckling också äger rum.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com.

Fler artiklar om Nilar