Nilar beviljas forskningsstöd om 2,5 miljoner för PhD-projekt

I hård konkurrens har Nilar International AB beviljats forskningsstöd om 2,5 miljoner kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Medlen tilldelas projektet ”Utveckling av elektrodmaterial för NiMH-batterier”, ett samarbete mellan Uppsala universitet och Nilar. Forskningsprojektet fokuserar på nickelmetallhydridbatterier och hur högre prestanda kan uppnås genom nya beläggningar, tillsatser och dopämnen. Projektet startar i januari 2024 och löper fem år framåt.

– Att Nilar tilldelas ännu ett forskningsstöd är både en kvalitetsstämpel på vår FoU-förmåga samtidigt som det visar behovet av fler forskningssamarbeten för att möjliggöra morgondagens energilösningar. Batterier är en avgörande del av den gröna omställningen, och det är viktigt att fortsätta utveckla batteriernas prestanda, produktion och cirkularitet, säger Erik Oldmark, VD för Nilar International AB.

I motiveringen lyfter SSF fram projektets strategiska samhällsnytta på kort och lång sikt. Förstudien visar stor potential att ytterligare minska den sista delen kobolt ur Nilars batterier. Detta banar väg för viktiga insikter om hur materialvalen påverkar batteriets egenskaper. En minskad koboltanvändning är positivt utifrån flera aspekter, inte minst ur säkerhetssynpunkt och ur ett hållbarhetsperspektiv.

Forskningsprojektet kommer genomföras av industridoktoranden Elsa Lindström från Nilar. Mathias Forsberg och Jenny Börjesson Axén, båda seniora forskningsingenjörer är handledare från Nilar, och från Uppsala universitet medverkar Andrew Naylor som handledare från Institutionen för Kemi.

Nilar kombinerar ledande forskningsexpertis med erfarenheter från praktisk tillämpning i verkligheten. Tillsammans med strategiska samarbetspartners utvecklar Nilar helhetslösningar för energilagring, där företagets unika batteriteknik baserad på NiMH-elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt står i centrum. Tekniken gör att Nilars batterier får ökad säkerhet samtidigt som komponenterna kan återvinnas och återanvändas.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Oldmark, VD
+46 70 432 4444
erik.oldmark@nilar.com

Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
+46 72-213 01 28
matilda.ekman.vramo@nilar.com

Om Nilar:
Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av batterier för stationära energilagringssystem. Energilagringssystem kan användas för att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan för att till exempel förbättra utnyttjandet av intermittent elproduktion från förnybara energikällor, såsom solenergi och vindkraft, samt för att stötta det alltmer ansträngda elnätet. Nilars batteriteknik är baserad på nickelmetallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil liksom hög prestanda. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och den energieffektiva produktionsanläggningen som drivs av 100% förnybar energi är sedan 2012 belägen i Gävle, där företagets forskning och utveckling också äger rum.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com.